tes tes

tes tes..
tes..

tes siji loro telu papat...
tes..

tes.. siji loro songolas pitu limo wolu telu
tes..

tes.. telu papat telu papat 2000
wolu telu 5000

sengkalan hari ini : kuda lari di kejar simbah, kebo nyiruk nabrak buk remuk

tememplek by endik kurang luwih jam 11:53 a.m.,

8 gayung bersambut:

kurang luwih jam 11/08/2006 04:57:00 p.m., Blogger Bangsari mengubrus...

tes.. layoute kurang sangar nda...

 
kurang luwih jam 11/08/2006 05:13:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

yen tak tambahi gambar rambo dadi medeni ora..???

 
kurang luwih jam 11/09/2006 09:16:00 a.m., Blogger bebex mengubrus...

lha...
simbah ganti blog toh...
piye kie? :-/
*bingung

 
kurang luwih jam 11/09/2006 09:20:00 a.m., Blogger bebex mengubrus...

lha...
simbah ganti blog toh...
piye kie? :-/
*bingung

 
kurang luwih jam 11/09/2006 11:17:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

bingung..?? cekelan cah ayu...

 
kurang luwih jam 11/09/2006 01:43:00 p.m., Anonymous -gt- mengubrus...

wuah mas'e bener kat mas bangsari kurang sangar leot'e...

 
kurang luwih jam 11/09/2006 04:11:00 p.m., Anonymous dirac mengubrus...

pindah omah kang?

 
kurang luwih jam 11/09/2006 05:14:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

gita: tapi ownere cukup romantis kok..

dirac: nggih kakang prabu.. nyuwun pangeztu..

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..