jeritan kawula alit...!!!

duh Gustiiiii...
paringono bojo sing ayuuuu...

tememplek by endik kurang luwih jam 3:38 p.m.,

11 gayung bersambut:

kurang luwih jam 11/10/2006 11:20:00 p.m., Anonymous paman tyo mengubrus...

lho kok dongane dudu paringana bojo sing ganteng? :D

 
kurang luwih jam 11/11/2006 12:07:00 a.m., Blogger Lina We mengubrus...

horeeeey gue tau artinya: OH TUHAN BERI AKU ISTRI SEGEDHE GENTOOOONG!!!!
kekekekek.......
jadiiii, tawurannya kapan-di mana neeeee?
kekekekek......

 
kurang luwih jam 11/11/2006 09:03:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*paman tyo: halo paman seleb, hehe.. di kopdar bunderan HI sudah pada ngganteng ngganteng dan sate satenan :D

*lina we: haha.. kamu masuk hitungan nggak mbakyu..?? :)

 
kurang luwih jam 11/11/2006 10:47:00 a.m., Anonymous dirac mengubrus...

wakakaka... mugo-mugo dongane makbul, Amiiin. aku melu ndungo koyok ngono ach.

 
kurang luwih jam 11/11/2006 11:08:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*dirac: berarti panjenengan juga kawula alit...???

 
kurang luwih jam 11/11/2006 12:12:00 p.m., Anonymous -gt- mengubrus...

ow jd ngono to dongane, lah kan sampun diparingi kulo mas'e *piye to iki*

 
kurang luwih jam 11/11/2006 01:05:00 p.m., Anonymous Anang mengubrus...

hehehehe... bisa aja..

 
kurang luwih jam 11/11/2006 01:08:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*-gt-: tenane git..?? :(
*anang: yah namanya doa.. moga moga bisa aja... :)

 
kurang luwih jam 11/14/2006 10:43:00 a.m., Blogger Bangsari mengubrus...

diamput! ngono thok ki...

 
kurang luwih jam 11/14/2006 01:06:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

* mas ipoul bangsari: iyo.. lha
piye..?? setuju ora..??

 
kurang luwih jam 12/18/2007 06:26:00 p.m., Blogger Pacul Cicipilah mengubrus...

sinkat padat ra jelas ki..wekekekek

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..