apa kabar sore ini..?

hari ini sore tadi menjelang magrib seperti biasa saya nongkrong wedangan teh di bunderan Hotel Indonesia lha kok terus ketiban telek manuk walet ping pindo...

Duh Gusti.... mugi mugi paring pangestu bilih rejeki kawula enggal lancar...


nb: teleke ora ono 1 gram.. jadi masih safe walau kena kepala.. tapi rodo mambu...

tememplek by endik kurang luwih jam 10:06 p.m.,

24 gayung bersambut:

kurang luwih jam 11/22/2007 11:13:00 p.m., Blogger nothing mengubrus...

telek walet, bedo ama liur walet ya..
hehe, semoga lancar rejekine

 
kurang luwih jam 11/23/2007 03:31:00 a.m., Anonymous sarah mengubrus...

walah..ping pindo meneh he..
mambu ra mas? hihi..

 
kurang luwih jam 11/23/2007 03:32:00 a.m., Blogger Anang mengubrus...

wahahaha telek manuk kuwi arep oleh rejeki kowe ndik

 
kurang luwih jam 11/23/2007 06:17:00 a.m., Anonymous de mengubrus...

iki mesti onok hubungane ro postinganu ttg tai kae. mangkane suk postinge ttg perempaun cantik wae

 
kurang luwih jam 11/23/2007 07:35:00 a.m., Blogger Bangsari mengubrus...

untung dudu teleke sarah. hahahaa

 
kurang luwih jam 11/23/2007 07:51:00 a.m., Blogger Pinkina mengubrus...

yho ngunu kuwi oleh2ane wong lek mesum terus :))

 
kurang luwih jam 11/23/2007 08:25:00 a.m., Anonymous Hedi mengubrus...

jarene wong biyen, ketiba taek iku berarti bakal duwe rezeki akeh...so ojo lali karo koncone yo :D

 
kurang luwih jam 11/23/2007 08:29:00 a.m., Anonymous kw mengubrus...

wah isih rajin tiap dino nongrong yo ndik..

 
kurang luwih jam 11/23/2007 08:40:00 a.m., Anonymous mei mengubrus...

arep entuk rejeki mas =))

 
kurang luwih jam 11/23/2007 08:55:00 a.m., Anonymous balibul mengubrus...

kui rejeki sarah berarti le...bar ngambu sarah sing wangi sesuke mambu telek huahahaha

 
kurang luwih jam 11/23/2007 09:00:00 a.m., Anonymous pitik mengubrus...

hayo dirayakan neng lokasari, mumpung ono diskon akhir taon!

 
kurang luwih jam 11/23/2007 10:44:00 a.m., Anonymous mikow mengubrus...

Pernah baca di primbon bapak mertuaku, katanya kalo kena telek gitu mo dpt anak ato dpt jodoh

 
kurang luwih jam 11/23/2007 12:09:00 p.m., Anonymous Omit-hoOd mengubrus...

telek e wallet bek ne iso di dol ndik..kan sarang manok wallet larang..:p

*sikil mu jek mambu ndik*

 
kurang luwih jam 11/24/2007 01:08:00 p.m., Anonymous mr.bambang mengubrus...

Dipersiapkan mentalnya untuk menerima sesuatu yang tak terduga

 
kurang luwih jam 11/24/2007 01:14:00 p.m., Blogger unai mengubrus...

hahaha dikiro jamban

 
kurang luwih jam 11/24/2007 03:57:00 p.m., Anonymous Mbilung mengubrus...

helm pispot mu kui mbok diganti

 
kurang luwih jam 11/24/2007 05:02:00 p.m., Anonymous koeaing! mengubrus...

Boekan sala itoe boeroeng poenja pantat boeng, aken tapi maimang betoel ianjah mahoe boewang itoe ianjah poenja tahi van waterklosen alijas djamban...

 
kurang luwih jam 11/24/2007 10:45:00 p.m., Anonymous host blog ini donk.... mengubrus...

*wahyu: matur nuwun mas.. kowe jan pancen pren tenan karo aku.. :D

*sarah: wah mbak sarah komen keduax.. jelas mambu mbak.. tapi ora wangi koyo kowe... :D

**mas anang: tumben kowe ora pertamax mas..?? matur nuwun ah.. kowe jan pren tenan karo aku.. :D

*simbok tahu teek: lha mbuh mbok.. lha yen ketiban perempuan cantik yo ambrol githok ku.. opo maneh yen cantik tur lemu.. bar ji bar beh to.. :D

*mas ipul: yo ora mungkin.. wong mbak sarah ki pren karo aku.. jajal woco neng postingane deweke tanggal 24.. kan lagi kangen karo aku.. :D

*tante istiqaroh: mesum piye.. wong calon konsumen donlotanku ki kowe.. :D

*om hedi: sante wae om.. awake dewe ki pren.. :D

*KaWe: isih we.. arep ngece opo kowe..?? :D

*mbak mei: wah nyenengan jan pangerten karo aku mbak.. matur nuwun.. :D

*iqbal: lha cocot kurang ajar ora tau diajari PPKn ki ngene iki.. moso dioneke rejeki sarah to nyuk.. aku ora trimo lho.. (mbak sarah ada nggak..?? sante mbak sarah aku bisa ngatasin cowok ini kok) NJENGKING BAL...!!!!! :D

*pitik walik sobo situs porno: dosa mas.. mending nggo neng dukuh atas wae ora adoh adoh... podo ayu ayune.. malah sale cuci gudang..:D

*Mas mikow: yen anak aku kan isih bujang.. brarti sing kedua..??? ojo ojo sarah..??? Mas mikow.. kowe jan sedulur apik tenan.. cuma kamu yang pengertian begitu sama saya.. terima kasih sedalam dalamnya.. :D

*mithong: telek karo susuh ki bedo nduk cah ayu.. IPA mu jaman SD biji piroooo...??? mbok ojo ngambu ngambu sikilku ki lho... keri ngerti ora... :D

*mr bams: saya sejak lahir selalu siap dan waspadda mas.. terima kasih sudah mendukung saya.. :D

*unai: wah.. kedjam dikau mba.. :(

*ahli manuk: diganti helm manuk...??? jan saru tenan kowe om.. :(

*koeaing!: koweorang maimang djiantjoek toelen matjam itoe manoek walet.. ik poenjah moestaka inih haroesnjah lebie tinggi deradjatnjah daripada jongen matjam koweorang en manoek badjindot itoe poen.. :(

 
kurang luwih jam 11/25/2007 09:54:00 p.m., Anonymous wedhouz mengubrus...

wis jelas kuwi...
ketiban telek artine kakean doso...
wis... ndang mertobat...
:-D

 
kurang luwih jam 11/29/2007 09:58:00 a.m., Blogger endik mengubrus...

*wedhus: siliiit....!!! :P

 
kurang luwih jam 12/10/2007 12:56:00 a.m., Anonymous MaNongAn mengubrus...

manuk'e apik'an .... kowe dikon adus.

.::he509x™::.

 
kurang luwih jam 12/11/2007 10:42:00 a.m., Anonymous ndoromu, nda mengubrus...

ulang tahun? mangan-mangaaaaan ...

 
kurang luwih jam 12/11/2007 09:50:00 p.m., Anonymous faniez mengubrus...

amin...
nek dongane terkabul ojo lali syukurane aku diundang yo, mas... :D

 
kurang luwih jam 12/15/2007 11:06:00 p.m., Anonymous sing duwe blog iki mengubrus...

*manongan: sibin wae cukuplah mas.. dah bagus kuwi cah kos kosan.. :D

*ndoro lelananging jagad: haha..matur nuwun kala wau dalu acarane om ndoro.. jan marake kapok tenan :D

*faniez:: ojo ojo kowe rejekiku nduk..???? :D

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..