Sampeyan mengerti tidak?

Bahasa bisa jadi pelengkap, pemberi informasi utama atau apapun.
Terkadang bahasa itu tak penting, yang penting adalah jangan dipidak

tememplek by endik kurang luwih jam 9:16 p.m.,

1 gayung bersambut:

kurang luwih jam 6/17/2013 03:12:00 p.m., Blogger Pinkina mengubrus...

wakakakakakakakaka.............

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..