dangerous beauty, ground zero

10 tahun lalu, buummm....!! Bali menangis

Published with Blogger-droid v2.0.9

tememplek by endik kurang luwih jam 12:04 a.m.,

0 gayung bersambut:

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..