asosiasi?

Baru tahu, jadi pengen tahu agenda dan AD/ART nya.
Dipotrek semalam di bilangan Teuku Umar Denpasar

Published with Blogger-droid v2.0.9

tememplek by endik kurang luwih jam 2:44 p.m.,

0 gayung bersambut:

Een reactie plaatsen

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..