just walk

Do you know what the essential of life, why we live, what are we looking for, why we meet, then at the end, we do as a part, pass away.
I do not have idea, just walking away through the life

Published with Blogger-droid v2.0.9

tememplek by endik kurang luwih jam 12:43 p.m.,

0 gayung bersambut:

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..