Bulan dengan hari hari yang berbeda dari biasanya

Di indonesia bagian barat sudah saatnya di batalkan ya? Selamat berbuka puasa

tememplek by endik kurang luwih jam 6:09 p.m.,

4 gayung bersambut:

kurang luwih jam 7/16/2013 08:05:00 p.m., Anonymous gambarpacul mengubrus...

puasa juga ta nda?

 
kurang luwih jam 7/16/2013 08:11:00 p.m., Anonymous ndik mengubrus...

Horaaa nda

 
kurang luwih jam 9/15/2013 06:35:00 p.m., Anonymous sistem indonesia mengubrus...

blog ingkang keren sanget niki ngangge bahasa Jawi.. joss gandos

 
kurang luwih jam 9/15/2013 06:36:00 p.m., Anonymous Kata Bijak Cinta mengubrus...

kula nuwun,,,

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..