Hujan di underpass?

Hujan dibawah flyover? Bisa jadi juga, namanya juga prepare, tapi jika terjadi, payungpun percuma karena hujannya bakal hujan beton, balok penyangganya mungkin runtuh.

tememplek by endik kurang luwih jam 10:38 a.m.,

1 gayung bersambut:

kurang luwih jam 3/05/2015 04:09:00 p.m., Anonymous kelebihan demokrasi mengubrus...

keren sekali,,, hujan di underpass? romantis

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..