Arak yang langka

Bukan minuman keras lho ya, ini prosesi yang nyaris hilang di belantara beton dan hedonisme Jakarta
Mempelai yang di arak, nyata adanya, bukan di sinetron, sebuah kearifan lokal yang tersisa

tememplek by endik kurang luwih jam 10:43 p.m.,

2 gayung bersambut:

kurang luwih jam 2/05/2015 08:27:00 p.m., Anonymous gambarpacul mengubrus...

ha..ha....tak kira arak opo Nda..tiwas semangat maca

 
kurang luwih jam 2/06/2015 03:42:00 p.m., Anonymous ndik mengubrus...

Njenengan gelem tak arak masbro?

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..