Ied fitr clearance sale

Tak cuma midnight sale yg digelar pasca thr turun di mal mal atau pusat perbelanjaan untuk memanjakan kelumrahan berlebaran, jalan tol juga bisa

tememplek by endik kurang luwih jam 12:43 a.m.,

2 gayung bersambut:

kurang luwih jam 7/08/2015 06:15:00 p.m., Blogger Hedi mengubrus...

berarti hebat nda..ngono yo

 
kurang luwih jam 7/08/2015 06:45:00 p.m., Anonymous ndik mengubrus...

Apane sam?

 

Een reactie posten

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..