Tontonan baru

Infrastruktur memang bagian dari kebutuhan pembangunan.
Di beberapa tempat infrastruktur juga berperan sebagai hiburan, tol baru cipal daerah kertajati hingga sumberjaya majalengka,
Lumayan rame, yg punya mobil kios, sila merapat

tememplek by endik kurang luwih jam 4:21 p.m.,

0 gayung bersambut:

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..