Kreativitas mereka

Pernah dapat fake sms promosi? Minggu lalu sampe 2x.
fake term of condition itu sudah pernah jadi strategi marketing provider, lalu diprotes sampe entah jenuh atau apa hilang dengan sendirinya.
Nah ini strategi marketing baru mungkin, ya, dengan konsumen yang besar mereka musti kreatip.

tememplek by endik kurang luwih jam 5:24 p.m.,

0 gayung bersambut:

Een reactie posten

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..