hiks... :'(

kupingku..

tememplek by endik kurang luwih jam 1:01 p.m.,

10 gayung bersambut:

kurang luwih jam 11/17/2006 05:04:00 p.m., Anonymous tito mengubrus...

:D wakakakakak..opo maksudte? Maap..tak pikir ngelucu, mas.

 
kurang luwih jam 11/17/2006 05:23:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

kuping ku loro mas.. kuiriik tenan.. aku rodo budek saiki...

 
kurang luwih jam 11/18/2006 10:22:00 a.m., Anonymous dirac mengubrus...

wah, arep nyaingi dokter tito toh?

 
kurang luwih jam 11/18/2006 10:35:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*dirac: haha.. yo ra mungkin.. *mbajak sitik sih iyo*

 
kurang luwih jam 11/18/2006 10:42:00 a.m., Anonymous pitik dodolan panci mengubrus...

lha mbok neng THT..njaluk diganti wae karo kupinge panci...

 
kurang luwih jam 11/18/2006 10:55:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*pitik dodolan panci: wah klentu niku.. kudune ing tukang patri mas..

 
kurang luwih jam 11/18/2006 12:25:00 p.m., Anonymous kw mengubrus...

hmm sampean ki kartunis to rupanya. top! markotop.

 
kurang luwih jam 11/18/2006 03:20:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

* kw: bukan begitu, sebagai warga negara Endonesah kita harus bangga dengan kemampuan kita, yakni membajak. *ini ceritanya membajak bloknya si dokter tito tapi gak jadi*

 
kurang luwih jam 11/18/2006 09:12:00 p.m., Anonymous -gt- mengubrus...

woh, bagus to nek rodo ga krungu, jd kan iso dirasani tanpa krungu :D

 
kurang luwih jam 11/20/2006 08:49:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

* -gt-: waaa.. yen ngen iki jenenge ora sayang..

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..