bunga tidur kawula alit..

saya kemaren malam minggu ngimpi medeni...
mimpi ini bekisar jam 2 malam (saat nglilir) pada hari minggu pahing

bulu kuduk saya masih merinding...

saya ngimpi jadi juragan genteng..

sudah berkeluarga..

istri saya cantik.. (saya belum pernah lihat orang yang jadi istri saya
itu)
tapi belum punya anak..

saya juga punya pembantu...

medeninya..

pembantu saya itu lebih cantik dari istri saya.. (saya juga belum pernah lihat orang yg jadi pembantu saya itu)

ciri cirinya begini sodara sekalian.. pendek (160cm an), rambut lurus sebahu, montok (sebenarnya montoknya pengen saya ceritakan tapi nanti malah dadi nggladrah..)

mohon bantuan untuk menafsirkan mimpi saya itu..

daftar pustaka:
gambar dari sini

tememplek by endik kurang luwih jam 1:17 p.m.,

25 gayung bersambut:

kurang luwih jam 11/28/2006 02:00:00 p.m., Anonymous -gt- mengubrus...

wes tow mas ndang nggolek bojo drpd mimpi sing aneh aneh ngunu kuwi....

 
kurang luwih jam 11/28/2006 02:04:00 p.m., Anonymous pitik van kukuruyuk mengubrus...

kuwi artine sampeyan ki lagi tegangan tinggi..lha mbok ngubungi PLN kono..ben di turunke tegangane..

 
kurang luwih jam 11/28/2006 05:25:00 p.m., Anonymous dirac mengubrus...

katanya (katanya lho), di dunia nyata yang terjadi adalah kebalikan dari mimpi kita. wis, artikan sendiri :D

 
kurang luwih jam 11/28/2006 06:03:00 p.m., Anonymous yen mengubrus...

ngimpine medeni, mosok disebut bunga tidur ... :)

 
kurang luwih jam 11/29/2006 07:53:00 a.m., Anonymous tito mengubrus...

diartikan? Yang mirip mbak gita yang istri atau pembantunya? :p

 
kurang luwih jam 11/29/2006 09:28:00 a.m., Anonymous -gt- mengubrus...

@dokter tito: maksudnya?????? *melotot*

 
kurang luwih jam 11/29/2006 09:31:00 a.m., Anonymous sing duwe blog mengubrus...

*-gt-: hehe.. tak pdkt gelem ora kowe mbak..??

*pitik van kukuruyuk: tegangan tinggi tapi bar kuwi nglilir.. bubrah kabeh dadine..

*dirac: wah ngono to..? pekewuh aku dadine.. hehe.. matur nuwun Gusti..

*yen mas bahtiar ngendiko: medenine medeni enak ki mas.. piye jal..?

*tito: waduh kula boten wantun sanjang.. hehe..

 
kurang luwih jam 11/29/2006 09:34:00 a.m., Anonymous sing mbaurekso blog mengubrus...

*-gt-: sabar.. sabar.. mbak.. dokter tito ki guyonan kok.. guyonan gambling.. hehe..

 
kurang luwih jam 11/29/2006 12:27:00 p.m., Anonymous Mbilung mengubrus...

trus sama mbak gita pestanya kapan?

 
kurang luwih jam 11/29/2006 12:31:00 p.m., Anonymous -gt- mengubrus...

@mbilung: aduh pakdhe, pasaran saya jd anjlok ini nanti, jd ga bisa tebar pesona kemana mana...

mas endikkk!!! tanggung jawab!!!!

 
kurang luwih jam 11/29/2006 12:48:00 p.m., Anonymous ngeblog kuwi pangestune Gusti Allah.. mengubrus...

*pakdhe mbilung: haha.. pesta? kawula alit menika cukup kolesom campur bir, surungan martabak lan pilus cap garuda tak lupa udud setengah bungkus.. pripun kersa join?

*-gt-: tanggung jawab??? aduh aku rung wani.. gajiku isih sithik.., dimpet dhisik ya.. ngombe jamu sing akeh..

 
kurang luwih jam 11/30/2006 01:53:00 a.m., Anonymous Hedi mengubrus...

hahaha kawula alit ae iso duwe mimpi koyo ngono, opo maneh sing gede :p

 
kurang luwih jam 11/30/2006 08:35:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*om hedi: kawula alit iki pancen akeh kekarepane kok om.. mung kapan tekane..

 
kurang luwih jam 11/30/2006 11:53:00 a.m., Anonymous kw mengubrus...

terusin mas cerita ngimpinya. kan cuman ngimpi tak "real", jadi gpp kalau bisa sharing.

 
kurang luwih jam 11/30/2006 12:32:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*kw: iya mas.. cuman impen.. realita semu yang bisa juga terasa dan membekas..

 
kurang luwih jam 11/30/2006 01:00:00 p.m., Anonymous ayo mengubrus...

ngangkring koboi neng bunderan hi jumuwah bengi :)

 
kurang luwih jam 11/30/2006 01:31:00 p.m., Blogger kawula alit mengubrus...

siyap ndan..

 
kurang luwih jam 11/30/2006 04:48:00 p.m., Anonymous -gt- mengubrus...

wualah, mesake to yow mas, nek aku mending nyikep samantha, wangi soale...:D

 
kurang luwih jam 12/01/2006 12:15:00 a.m., Anonymous tito mengubrus...

mbak gita itu kalau Minggu main sama saya lho :p

 
kurang luwih jam 12/01/2006 09:13:00 a.m., Anonymous kenny mengubrus...

wes rabi..rabi..rabi..., lho gita kog dadi primadona disini, jangan2...nggoseepppp yukkk, ngacirrrrr

 
kurang luwih jam 12/01/2006 10:54:00 a.m., Blogger kawula alit mengubrus...

*-gt-: lho.. rumangsane aku ora wangi? aku wangi lho.. tenan ora ngapusi.. wangi khas lelaki.. meh nyoba?

*doktenkewan: main..?? maksude main? ambigu lho dok.. ati ati.. ndak salah persepsi.. dino liyane oleh berarti..?

*kenny: rabi..? ayo sopo sing nggelem tak rabi? nggosep? wah perlu cek n ricek iki..

 
kurang luwih jam 12/01/2006 01:51:00 p.m., Blogger Bangsari mengubrus...

halah, paling-paling kuwi mergane kantongmu wis tipis. coba yen isih tebal, mesti rak ora nganggo ngimpi barang. langsung nggolek nang kalibata... iyo to?

 
kurang luwih jam 12/01/2006 02:42:00 p.m., Anonymous sing udad udud neng blog iki mengubrus...

*mas ipul bangsari: ojo seru seru mas.. ora kepenak karo pak RT.. hehe..

 
kurang luwih jam 12/02/2006 11:40:00 a.m., Anonymous koeaingdikantongkeunsiah! mengubrus...

soeda djelas koweorang poenja kantong kemenjan soeda penoe boeng.....

 
kurang luwih jam 12/02/2006 11:53:00 a.m., Anonymous ooverste kemproh mengubrus...

*meneer koeaing!: ik poenja kantong kemenjan soeda ndoet ndoeten meneer, tapi tanggal toewa itoepoen... :D

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..