top urgent: anggur plus bir atau 10 rol kodak...?

isuk mangkat jam 8 bengi mulih jam setengah siji...
overtime ora ono..
pisuhan wong tetap berjalan...
progres mawut...
duwit proyek durung metu metu..

kerjaan nambah..
isih dikon support 3 kerjaan sing dudu jatahku..
"tolong ya ndik... "
dipaido rono rene..
pemborong ora on skedul
digarap dewe tapi..
material ora ono..
ndas njebluk bosku dewe wingi malah tak jak tukaran..
ono SM tapi aku kudu melu.. SM e sopo sak jane...???

pengin nggelap tapi agenda kebak..
nekat minggat..? siapa takut...
dua bulan ini total minggatku wis 2 minggu..
ora on site tapi on home..
bosku ndilalah apikan.. pangerten.. mung aku kon remote seko kadohan.. suwun bos..
tapi saiki piye...???

as mboooooohh...

ngopi dosise meningkat dadi 6x sehari..
ngudad ngudud nganti watuk getih..
meh nggitik ra nduwe bojo..
meh nglonthe wedi penyakit..

kebayang maraton gunung prahu sindoro sumbing..
kebayang ndas ndasane iqbal teler misuh misuh ngrasani kahanan..

asyik tenan.. milih ndi..??

(semua bisa terpegang dan lebih cepat dari skedul bila project management bisa lepas dari pusat..)

tememplek by endik kurang luwih jam 11:36 a.m.,

17 gayung bersambut:

kurang luwih jam 4/12/2008 12:55:00 p.m., Blogger nothing mengubrus...

jos gandos mas gaweanmu, ketok top tenan, super sibuk...

 
kurang luwih jam 4/12/2008 02:00:00 p.m., Anonymous kw mengubrus...

wah nang endi-endi kok podho yo, tentang overtime.

santai ndik. sing penting kan isih iso mendem haha.

 
kurang luwih jam 4/12/2008 03:55:00 p.m., Anonymous venus mengubrus...

ho oh, sing penting jik iso mendem, kan??? selamat mendem :D

 
kurang luwih jam 4/12/2008 05:55:00 p.m., Blogger Pacul Cicipilah mengubrus...

yo kuwi iqbal digitik wae ..ha..ha..

 
kurang luwih jam 4/12/2008 06:52:00 p.m., Blogger zen mengubrus...

yo wes yo kapan tepar. aku melu. wes suwe rak tepar jew....

 
kurang luwih jam 4/13/2008 08:58:00 a.m., Blogger Cewek Nongkrong mengubrus...

ayo mas ... :)

 
kurang luwih jam 4/13/2008 09:33:00 a.m., Anonymous Hedi mengubrus...

trus yo'opo? golek job maneh? :D

 
kurang luwih jam 4/14/2008 01:18:00 a.m., Anonymous Moes Jum mengubrus...

hehehe ... ra sah bingung ndik. Kowe minggat maneh wae soko absen. Tapi ojo mung nang omah. Kowe numpako wae KRL ping bola-bali nganti entuk udel karo bodi semloha ... sopo ngerti gelem digitik

 
kurang luwih jam 4/14/2008 07:48:00 a.m., Blogger Bangsari mengubrus...

owalah... mbok ngangkato wakil manager ngono lho..

 
kurang luwih jam 4/14/2008 09:01:00 a.m., Anonymous mikow mengubrus...

Sabar ndik, sing penting nanti kalo proyek wis kelar kamu dapet bonus 1 apartemen :)

 
kurang luwih jam 4/14/2008 09:40:00 a.m., Anonymous pitik mengubrus...

piye ki?cah wedok wingi wis kadung tak pesen nggo kowe lho..neng hotel kampung rambutan, kamar 203...

 
kurang luwih jam 4/14/2008 11:53:00 a.m., Blogger Pinkina mengubrus...

dadi Bos kiy yho ngunu kuwi kerjoane Ndik :D

 
kurang luwih jam 4/14/2008 06:50:00 p.m., Anonymous balibul mengubrus...

crigis le...wong yo wes ora ngakik kok kakean cangkem

 
kurang luwih jam 4/20/2008 04:35:00 p.m., Anonymous sangar pol mengubrus...

*nothing: jelas to bos.. calon om om gagah yo ngene ki.. :(

*kawe: piye we.. join po? :P

*simbok: mendem jero mikul dhuwur mbok.. :D

*pacul: wis kas.. silite wis kamban.. :D

*zen: lha wingi ora teko..:(

*cewek: ok bos.. :D

*om hedi: golek bojo carteran wae po om.. tapi bayari.. :D

*moes jum: wah.. kuwi kudune isuk karo ngesuk ngesuk..:D

*bangsarno: arep golek sing jas jasan karo dasinan ki.. :D

*mas mikow: hasyah.. rak sudi.. wong aku ngerti nggawene piye.. :D

*pitik: lha wis mbok DP durung.. :D

*istiqaroh: bos tapi ora duwe sekretaris.. :(

*balibul: mut nyo.. :D

 
kurang luwih jam 4/23/2008 08:55:00 a.m., Anonymous omith mengubrus...

udad uddud..
ngopi.. udad udud..
wedok an udad udud..
yok wes manangan neh nang kantin GI
*tak bayari wes*

 
kurang luwih jam 5/01/2008 09:43:00 p.m., Anonymous endik tea mengubrus...

*mitong: hehe.. :D kowe ojo dandan klambi beef hardcore neh yo.. aku isin, konco kerjoku akeh ndak do salah tompo.. :D

 
kurang luwih jam 5/05/2008 03:41:00 p.m., Anonymous Anoniem mengubrus...

wealah....
lha kok malah aku sing wis tepar ki!

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..