judule opo yo..??

aku kebelet nguyuh tenan saat memosting tulisan ini. bukan apa apa, sehari ini dari pagi isine metang meting tok lalu berpacu mbikin monitoring mingguan melawan waktu, diluar itu masih nerima komplenan. wis jan cuocok tenan.

pada prinsipnya hal hal yang kawula utaraaken dhateng nginggil menika wonten istilah sangaripun ingkang kapendhet saking boso kromo inggilipun piyantun londo enggris. inggih menika, so litel tem so mat tu du. monggo dipun cathet rumiyin jo..
tapi memang begitulah alamat yang bakal saya terima sesuai wejangan dari angkatan atas saya sesepuh ngoce di rimba tinjomoyo ujung tenggara vietnam sana.

"kowe yen arep jajal golek urip neng paran kuwi kudu teteg..",
kata beliau dengan penuh wibawa.
"yen ora teteg berarti glembreh to bos..?" tanya saya
"yo, yen teteg kabeh masalah iso diatasi, kabeh ono jalan keluare.."
"lha yen glembreh mas bos..??" tanya saya lagi
"yen glembreh yo disampirke neng pundak terus dikosoki ben ora mambu.. yen wis di kotangi terus ditaleni bendrat ben ora tibo midun terus nyrimpeti.."

bicara hal hal yang glembreh sama halnya membicarakan hari hari yang rasanya glembreh ra mutu tenan, menghabiskan waktu di bedeng jan rekoso tenan, sumuk, bledug tok, lemute akeh, lanang lanang thok, teko teko do jaluk kasbon, belum lagi masalah pelik pekerja pabrik nom noman kayak saya ini yaitu rak duwe duwit akeh.

anda semua memahami, bahwa kutha njakartah hadiningrat ini sangat tak bersahabat dengan kawula kere sing duwite sithik, conto lan tuladha yang pernah saya sampaikan dan masih berlaku sampai sekarang adalah, ES TEH su...!!!harganya masih rongewu rupiah. belum lagi wawuk, entah apa kabar monster satu yang hobinya menggigit itu, gigitannya jan menyeramkan sekali sodara sodara, maklum, makluk itu tak punya gigi, jadi mung gonyal ganyul pliket pliket piye ngono... saya sudah lama tak bersua goro goro rak duwe duwit,

"nyepik to ndik ojo tuku.."
, kata sobat yang baik hati blog sebelah,
jawabannya : modaro..!! yen dijak ndugem opo ora duwit kuwi...??? lho ndugem..?? opo kuwi..?? ngombe ngombe larang kaliyan midangetaken gending jedug jedug bos..

ngomong ngomong ngombe, terus terang saya muntah muntah waktu kemaren ngombe wedang jahe oleh oleh mentri keuangan dari pulau Mbali.. getih saya sudah mulai nolak kayaknya karena sudah lama tak menikmatinya.. lha nopo..? lha rak duwe duwit akeh..

lha terus opo hubungane antara kebelet nguyuh dengan es teh regane rongewu, wawuk dengan mutah mutah? jawabannya: rak ono..!!

wis ah kebelet nguyuhku saiki wis neng mbun mbunan pucukan manuk, dino iki 22 mei 2008 bapakku neng omah kono ulang tahun ke 62, hawane pengen nyanyi lagune ebit ge ade, titip rindu buat ayah, tanggal 20 mei iki aku wis rong taun neng njakartah, tapi kok yo isih kere wae.. asu tenan.. rung iso tuku apartemen, tuku mersi utowo ngredit luna maya..

Duh Gustiii... paringono karaharjan...!!!!

tememplek by endik kurang luwih jam 7:21 p.m.,

25 gayung bersambut:

kurang luwih jam 5/23/2008 05:24:00 a.m., Blogger Anang mengubrus...

hmm. ndang nguyuh kana. njakarta edan tenan. sby es teh isik sewuan. huhu

 
kurang luwih jam 5/23/2008 08:21:00 a.m., Blogger Bangsari mengubrus...

santai wae dab. 3 sasi meneh rak proyekmu entek to? njur bar kuwi dijamin sugih nganti sak anak putumu.

saiki yen kurang duit, njupuko kono nang mburi. nggowo tas kresek wae yo, ojo nggo karung.

 
kurang luwih jam 5/23/2008 09:00:00 a.m., Anonymous venus mengubrus...

wis ndang nguyuh kono, ndik! njijiki!! :))

 
kurang luwih jam 5/23/2008 12:03:00 p.m., Anonymous Hedi mengubrus...

kebelet nguyuh kok malah posting, salah ngombe obat kon, ndik

 
kurang luwih jam 5/23/2008 02:03:00 p.m., Anonymous sedulur kere mengubrus...

aku yoo ra gagas jenengan kebelet nguyuh ....

seng penting jenengan posting

aku seneng mocone ... :)

jakarta pancen jancuk !

 
kurang luwih jam 5/23/2008 07:38:00 p.m., Blogger anakperi mengubrus...

lha kuwi jenenge kere sejak dalam kandungan.. iya pa rak?

 
kurang luwih jam 5/24/2008 03:58:00 p.m., Blogger endik mengubrus...

*anang: wah iso dadi bisnis kuwi bos.. tikel pindo seko rego suroboyo.. jajal hijrah mrene.. :D

*mister em saipuloh: silit... :D

*tante ve: cekeli mbok.. :p

*om hedi: salah ngombe obat? ora po po timbang ngombe uyuh.. :D

*mas bah: wah.. kiro kiro ngredit luma maya dp ne piro yo..? :(

*anakperi: lha kuwi.. pithecantropus kereensis.. :(

 
kurang luwih jam 5/24/2008 08:20:00 p.m., Anonymous sedulur seperslokian mengubrus...

ijek doyan lunmay kowe ndes, ee cocote. saiki maen'e ora luna maya meneh tapi tempike luna maya

 
kurang luwih jam 5/27/2008 09:48:00 p.m., Anonymous Moes Jum mengubrus...

bocah kenthir ... wis ngerti bapakmu ulang taon malah omongane ngombe2, glembreh, wawuk ... jan elingo toooo elingo

 
kurang luwih jam 5/28/2008 05:36:00 p.m., Anonymous pitik..dulur sepenggitikan mengubrus...

santai wae nda, wong urip ki sawang sinawang, gitik ginitik, silit menyilit..kowe kudu eling bab iku..najan ora nduwe duit, ojo sampe patah manuk..elingo ning njobo isih akeh kimpet kang ginelar..selamat kanggo bapakmu..

 
kurang luwih jam 5/31/2008 07:40:00 a.m., Blogger Dhany Family mengubrus...

judule
NJUDUL NJUDULAN...

 
kurang luwih jam 6/02/2008 01:49:00 p.m., Anonymous Ndoro Seten mengubrus...

mesti wis pesing ngompol yo ndik?

 
kurang luwih jam 6/05/2008 08:09:00 p.m., Anonymous gum mengubrus...

wah, piye lek kredit luna maya urunan karo aku, mas? :))

 
kurang luwih jam 6/07/2008 04:16:00 p.m., Anonymous endikz mengubrus...

*sedulur stairway to hell: ndang diombe su..! ngabar..!

*om grinpis: ojo seru seru om.. :D

*tonggo kontrakan neng neroko city: sendiko bawuk mas pitik, wonten pepatah saking tanah maroko, bersatu kita gangbang, bercerai di K U A :D

*pakdhe Dhany: hehe..:D

*mas Nanang: durung mas.. bocor alus tok.. :P

*gum: yo tak DP ne kowe sing ngangsur.. :D

 
kurang luwih jam 6/09/2008 04:59:00 p.m., Blogger Pinkina mengubrus...

ojok ngeluh ae toh ndik

 
kurang luwih jam 6/24/2008 10:03:00 a.m., Anonymous koeaing! mengubrus...

boeng, selamah koweorang mingsih djahadie djongos, neij kowe tijada bole kaia itoe ! Tjoeba koweorang bole tjarih alternatiev boewat tjarie wang....

 
kurang luwih jam 7/03/2008 07:20:00 p.m., Anonymous gambarpacul mengubrus...

stresssss..bocah iki

 
kurang luwih jam 7/11/2008 03:45:00 p.m., Anonymous mdikz mengubrus...

*tante istiqaroh: lha piye ping..? :(

*koeaing!: betoel poen boeng ik djahadi kepikieran itoe poen, pigimanah djikalaoe djahadie wiraswastawan sahadja, djoewal memek itoe buisnees iang menggioerkeun poen.. :)

*paculndazmoe: duwe duwit ora dab..? tuku kono sak set wae.. :(

 
kurang luwih jam 7/24/2008 05:38:00 a.m., Anonymous em mengubrus...

dudu muntah metu banyu uyuh kan ndik? brarti koen sik waras ndi urung edan, bwakakakakaka...

 
kurang luwih jam 8/14/2008 07:08:00 p.m., Blogger Ancilla mengubrus...

hmph...
rasanya ga cuma di jakarta tok d mas, yang merepotkan kaum "seadanya"...

 
kurang luwih jam 9/02/2008 07:18:00 p.m., Blogger Ancilla mengubrus...

blogger sejati!
wes kebelet nguyuh masi tetep nge-blog. hihihi...

 
kurang luwih jam 9/03/2008 02:08:00 p.m., Blogger Cewek Nongkrong mengubrus...

kok ra nulis maning ... :(

 
kurang luwih jam 9/11/2008 01:09:00 a.m., Anonymous Anoniem mengubrus...

waduh .. apik tenen blog e .. boso jowo .. campur doitslen .. :D

 
kurang luwih jam 9/15/2008 03:32:00 p.m., Blogger Yudhis mengubrus...

Su sik urip opo wes di pindhut karo sing ning nduwur kowe cah bagus ?

 
kurang luwih jam 9/20/2008 10:06:00 p.m., Anonymous hoaaaahhh... mengubrus...

*Siluman Rawon: ndogmu semplak kuwi :D

*bulik Ancil: iya sih, cuman aktualnya terpaksa begitu oleh suatu hal yang diluar kendali saya dan entah kebetulan ato tidak saya berada di Jakarta dimana saya sendiri mengalami bahwa biaya hidup disini diatas standar saya, lepas dari sisi konsumerisme saya lho mbak.. :P

*ndoro presinden: nggih ndor.. :D

*deanet: yoi bos.. :)

*Yudhis: rak sah ribut kowe..:D

 

Een reactie posten

dipun link kaliyan postingan menika:

Een link maken

<< mbalik

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..