Arak yang langka

Bukan minuman keras lho ya, ini prosesi yang nyaris hilang di belantara beton dan hedonisme Jakarta
Mempelai yang di arak, nyata adanya, bukan di sinetron, sebuah kearifan lokal yang tersisa

tememplek by endik kurang luwih jam 10:43 p.m., > ,

sakderengipun kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami, sesepuh pinisepuh, bapak bapak saha ibu ibu, mas mas saha mbak mbak ingkang kersa mampir dhateng papan kawula menika, menawi wonten kalepatan, sedaya klenta klentunipun bilih tumindak lan atur, nyuwun boten dipun dadosaken penggalih, mugi mugi Ngarsa Dalem Sing Ngecat Lombok paring berkah..